Disclaimer

Aan de samenstelling en de inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed.
ACP Politieshop draagt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.
In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
ACP Politieshop behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderzins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website/shop mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ACP Politieshop.